รัสเซียเตือน! ระวังไอเอสแอบกบดานเข้าไทย

ตำรวจสันติบาล มีหนังสือคำสั่ง เรื่องติดตามพฤติการณ์ชาวต่างชาติ เกี่ยวข้องกับกองกำลังอิสลาม IS กบดานไทย เสี่ยงหวั่นก่อเหตุร้าย

พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบช.ส. ลงนามในหนังสือคำสั่ง เลขที่ 0028.122/137 ลงวันที่ 27 พ.ย.58 เรื่อง ติดตามพฤติการณ์ชาวต่างชาติ มีใจความว่า ด้วยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของรัสเซีย หรือ เอฟเอสบี ประสานผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งเตือนความเป็นไปได้ในการก่อเหตุร้ายของกลุ่มไอเอส ต่อผลประโยชน์ของรัสเซียในประเทศไทย โดยระบุว่า มีชาวซีเรีย 10 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังรัฐอิสลาม หรือ ไอเอส (IS) ได้เดินทางเข้าไทยแล้วระหว่างวันที่ 15 – 31 ต.ค. 58 และได้แยกเดินทางไปพัทยา 4 ราย ภูเก็ต 2 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย และอีก 2 ราย ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดและยังไม่ทราบชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อเหตุร้ายต่อผลประโยชน์ของรัสเซีย และ
กลุ่มพันธมิตรในไทย จึงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. สืบสวนติดตาม พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงจากข่าวสารดังกล่าว
2. เพิ่มความเข้มในการสืบสวนติดตาม สถานที่เป้าหมายจากฝ่ายรัสเซียที่มีความกังวลว่าจะเกิดเหตุร้าย รวมถึงสถานที่ของประเทศพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอเอสในซีเรีย เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม สวีเดน และออสเตรเลีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายในไทยโดยเด็ดขาด
3. บก.ส.1-2 เร่งพิสูจน์ทราบข่าวสารกลุ่มบุคคลชาวซีเรียที่เดินทางเข้าไทยทั้ง 10 ราย
4. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กล่าวคือ สถานที่สำคัญ แหล่งพักอาศัย แหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งหมด โดยเน้นดำเนินการกลุ่มประเทศคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง ระหว่างฝ่ายพันธมิตรที่ร่วมโจมตีกลุ่มไอเอส กับกลุ่มเครือข่ายไอเอสเป็นอันดับแรกก่อน
5. บก.ส.3 เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล
6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ (วันพุธ) โดยให้รายงานครั้งแรกในวันพุธที่ 2 ธ.ค. 58

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *