ลงโทษแล้ว กรณีรับน้องไฟลนก้น พักการเรียน 1 สัปดาห์

จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปรับน้องของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง และมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษารุ่นพี่ โดยเฉพาะการจุดไฟล้นก้นรุ่นน้อง ทำให้เกิดแผลพุพอง รวมถึงให้รุ่นน้องกินเต้าหู้ไข่ และใช้ปากป้อนคนถัดไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้ายก็ให้กลืนลงคอ

เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งตรวจสอบ จนพบว่านักศึกษารุ่นพี่ในคลิป เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ สยามเทค ซึ่งนายจอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ก็ได้ยอมรับว่า กลุ่มนักศึกษาในคลิปทั้งหมด เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยจริง เป็นศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ 12 คน ที่เหลือเป็นศิษย์เก่า รวมทั้งหมด 30 คน

และกิจกรรมนี้ ไม่ได้มีการขออนุญาตวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่นักศึกษานัดรวมตัวกันเองแต่มีการขออนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเด็กทั้งหมดก็ได้ยอมรับผิดแล้ว เบื้องต้นจึงได้สั่งลงโทษพักการเรียน 1 สัปดาห์ และภาคทัณฑ์ไว้ ซึ่งต้องถูกวิทยาลัยควบคุมความประพฤติ หากพบกระทำผิดอีก จะถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาทันที

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ ต้องมีการขออนุญาตจากสถานศึกษา และต้องมีอาจารย์ดูแลทุกครั้ง แต่กรณีนี้ เด็กนัดรวมตัวกันไปเอง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *