Monthly Archive: August 2016

เบอร์สวย 0

เบอร์สวย กับความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลข

เชื่อว่าหลายคนยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับเบอร์สวยหรือศาสตร์ของตัวเลขกันอยู่ วันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ กันว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเข้าใจกันอยู่นั้นมันผิดอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เรื่องแรก เรื่องผลรวมของตัวเลข ที่มีความเชื่อผิด ๆ ว่าถ้าบวกกันแล้วออกมาได้ผลรวมเท่านั้นเท่านี้จะส่งผลต่อชีวิตของเรา เรื่องต่อมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขของคนจีนที่มีความหมายหรือความเชื่อของจีนอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกัน และเรื่องสุดท้าย คนที่รู้ไม่จริงเรื่องศาสตร์ของตัวเลขมาสร้างความเชื่อผิด ๆ ให้กับคนอื่น